عنوان:فروشگاه تیزبام
وب‌سایت:https://shop.tizbam.ir
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:021-92001550
آدرس: میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، کوچه ملکی، پلاک ۲، واحد ۲
کدپستی:1415694544
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب